Facebook | Twitter Skriv ut

Gyrobekjempelse i Usma

Hovedstrategi

1. Fiskesperre ved Fallfossen (ca. 9 km oppstrøms fra munningen)

2. Kjemisk behandling – virkemiddel er ikke avklart, men det finnes flere alternativer til CFT-Legumin (rotenonløsning)

1. Fiskesperre

Den gamle fisketrappen ved Fallfossen har vært stengt i mange år og har vist seg å være et effektivt vandringshinder for laksen. El-fisk undersøkelser har vist at det bare finnes stasjoner ørret ovenfor Fallfossen. Allikevel ønsket seg Fylkesmannen i Møre og Romsdal å ha et 100 % effektiv vandringshinder på plass. Sammen med grunneierne installerte Fylkesmannen tre telefonstolper tvers over Fallfossen som gjør det nå umulig for fisk å komme seg forbi Fallfossen. Les mer om selve aksjonen i Aura Avis (utgave 16. februar 2017).

2. Kjemisk behandling

Du kan lese mer om forskjellige behandlingsmetoder i kapittel "Gyrobekjempelse: utvidet informasjon"!

Publisert: 11.10.2018 Sist endra: 11.10.2018