Facebook | Twitter Skriv ut

Fiskeregler og desinfisering

Kjøp av kort skjer ved at kjøpere overfører det aktuelle beløp for fiskekort på konto til laget. det er også i år depositum for desinfisering av fiskeutstyr og fangstrapportering på 200 kroner pr solgte fiskekort.

Fiskekortkonto: 4035 16 04206

Kvitteringa for utført betaling gjelder som fiskekort.


Det er i år som før også fiskekortsalg hos Tredal Turisthotell og hos Stig jonny Smistad.

Priser for de med postadresse 6610:

350 kroner inkludert depositum for desinfisering og fangstrapportering for sesongkort. Barn under 16 år fisker gratis.

Priser for de som bor utenfor Øksendal/Jordalsgrenda:

  • Sesongkort: 1100 kroner, inklusive depositum for desinfisering og levering av fangstrapport
  • Ukekort: 600 kroner
  • Dagskort: 350 kroner

Depositumet betales tilbake når desinfisering og fangstrapport er levert.

Bare de med sesongkort får fiske på onsdager som er grunneierdagen, samt delta på den forlengede fiskesesongen til 15.september.

Velg ut det tilbudet du ønsker ved å overføre penger til rett konto. Husk å skrive inn navnet ditt på innbetalinga.

Fangstrapporter skal senest etter sesongslutt leveres til stig.jonny@sunndals.net, eller manuelt til de du kjøpte kortet hos.

Desinfeksjonsstasjon for Gyrodactylus salaris er også i år godkjent av Mattilsynet, og er å finne på Tredal turisthotell samt i Sandbrekkøya, som i fjor.

Hvis det er spørsmål om kortsalg, eller andre ting som gjelder småviltjakt og fiske, ta kontakt med Stig Jonny Smistad, tlf: 977 26330.

Publisert: 11.10.2018 Sist endra: 02.04.2019


Kartet viser alle offentlige, godkjente desinfiseringsstasjoner i Drivaregionen. Det finnes flere, f.eks. ved Usma og Batnfjordelva, som ikke er tilknyttet til desinfiseringsregisteret, men som er godkjent av Mattilsynet.

Kartet viser alle offentlige, godkjente desinfiseringsstasjoner i Drivaregionen. Det finnes flere, f.eks. ved Usma og Batnfjordelva, som ikke er tilknyttet til desinfiseringsregisteret, men som er godkjent av Mattilsynet. (Fotograf: Michael Puffer)

Desinfeksjonsstasjoner i Drivaregionen

Kartet viser alle offentlige, godkjente desinfiseringsstasjoner i Drivaregionen.