Facebook | Twitter Skriv ut

Smitteforebyggende tiltak

I elven Driva har Mattilsynet innført krav om registrering av fiskerne ved ankomst og registrering av sluttdesinfisering. Enhver fisker, både lokale og tilreisende, må registrere seg før fisket starter. For lokale fisker er registreringen gyldig hele sesongen, mens for tilreisende fisker er den gyldig i 2 uker (kan forlenges).

Det er mulig å registrere seg og desinfisere utstyret sitt ved følgende godkjente desinfeksjonsstasjoner i Drivaregionen:

  • Circle K på Sunndalsøra
  • Trædal Hotell og Turistsenter på Sunndalsøra
  • Shell i Oppdal

Noen forholdsregler for å forhindre smitte:

  • Ikke flytt eller sett ut fisk i naturen uten tillatelse fra Fylkesmannen

  • Ikke vask eller sløy fisk på andre steder enn der du fanget den

  • Ikke flytt utstyr fra et vassdrag til et annet uten å tørke eller desinfisere det

  • Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet

Spørsmålet er ofte hvordan gyro-en sprer seg fra et til et annet vassdrag og hvilken potensiell smittevei har høyest risiko for spredning av gyro. Er det fiskerne som må ta hovedansvaret for spredning av gyro, eller er det kanskje padler som flytter med seg mye vann - eller kanskje noe helt annet? Svaret finner vi i rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet fra 2005:

 

Rangering av sannsynligheten for hendelsesforløp for spredning av gyro (begrepsforklaring: vanlig = hvert 2. år; moderat vanlig = hvert 4. år; sjelden = hvert 10. år; svært sjelden = hvert 100. år eller sjeldnere; alvorlig = lokal spredning til mindre vassdrag; svært alvorlig = spredning til vassdrag i nye regioner eller til store viktige laksevassdrag)

Inndeling av hendelsesforløp Forventet hyppighet av hendelsesforløp Vurdering av konsekvens Risiko rang

Spredning med vandring av fisk i brakkvann

moderat vanlig / vanlig alvorlig 1
Spredning fra infiserte fiskeanlegg sjelden / moderat vanlig svært alvorlig 2
Utsetting av infisert fisk sjelden svært alvorlig 3

Spredning av fri gyro med ustyr som har vært i kontakt med infisert fisk

svært sjelden / sjelden alvorlig / svært alvorlig 4

Spredning gjennom uforutsigbar menneskelig aktivitet

svært sjelden svært alvorlig 5
Spredning av fri gyro med vann svært sjelden alvorlig / svært alvorlig 6

Naturlig spredning med andre arter enn anadrom laksefisk

svært sjelden alvorig 7

Publisert: 15.08.2016 Sist endra: 23.09.2016


Kartet viser alle offentlige, godkjente desinfiseringsstasjoner i Drivaregionen. Det finnes flere, f.eks. ved Usma og Batnfjordelva, som ikke er tilknyttet til desinfiseringsregisteret, men som er godkjent av Mattilsynet.

Kartet viser alle offentlige, godkjente desinfiseringsstasjoner i Drivaregionen. Det finnes flere, f.eks. ved Usma og Batnfjordelva, som ikke er tilknyttet til desinfiseringsregisteret, men som er godkjent av Mattilsynet. (Fotograf: Michael Puffer)