Facebook | Twitter Skriv ut

Smitteforebyggende tiltak

I elven Driva har Mattilsynet innført krav om registrering av fiskerne ved ankomst og registrering av sluttdesinfisering. Enhver fisker, både lokale og tilreisende, må registrere seg før fisket starter. For lokale fisker er registreringen gyldig hele sesongen, mens for tilreisende fisker er den gyldig i 2 uker (kan forlenges).

 

 • Desinfeksjonsstasjoner

  I Drivaregionen finnes det nå følgende godkjente desinfeksjonsstasjoner som fiskerne kan bruke for å desinfisere utstyret sitt før de forlater regionen:

  Cirkle K Sunndalsøra Sunndalsvegen 10, 6600 Sunndalsøra Åpningstider: 06.00-00.00 Tlf: 94189451

  Trædal Hotell og turistsenter Lort Philips veg 50, 6600 Sunndalsøra Åpningstider: 06.00-22.00 Tlf: 71 69 87 00 E-post post@tredal.com

  YX Oppdal Trondheimsvegen 43, 7340 Oppdal Åpningstider: 06.00-22.00 Tlf: 982 94 963

  Det finnes flere desinfiseringstasjoner f.eks. ved Usma og Batnfjordselva som ikke er tilknyttet registeret, men som er godkjent av Mattilsynet.

Noen forholdsregler for å forhindre smitte:

 • Ikke flytt eller sett ut fisk i naturen uten tillatelse fra Fylkesmannen

 • Ikke vask eller sløy fisk på andre steder enn der du fanget den

 • Ikke flytt utstyr fra et vassdrag til et annet uten å tørke eller desinfisere det

 • Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet

Spørsmålet er ofte hvordan gyro-en sprer seg fra et til et annet vassdrag og hvilken potensiell smittevei har høyest risiko for spredning av gyro. Er det fiskerne som må ta hovedansvaret for spredning av gyro, eller er det kanskje padler som flytter med seg mye vann - eller kanskje noe helt annet? Svaret finner vi i rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet fra 2005:

 

Rangering av sannsynligheten for hendelsesforløp for spredning av gyro (begrepsforklaring: vanlig = hvert 2. år; moderat vanlig = hvert 4. år; sjelden = hvert 10. år; svært sjelden = hvert 100. år eller sjeldnere; alvorlig = lokal spredning til mindre vassdrag; svært alvorlig = spredning til vassdrag i nye regioner eller til store viktige laksevassdrag)

Inndeling av hendelsesforløp Forventet hyppighet av hendelsesforløp Vurdering av konsekvens Risiko rang

Spredning med vandring av fisk i brakkvann

moderat vanlig / vanlig alvorlig 1
Spredning fra infiserte fiskeanlegg sjelden / moderat vanlig svært alvorlig 2
Utsetting av infisert fisk sjelden svært alvorlig 3

Spredning av fri gyro med ustyr som har vært i kontakt med infisert fisk

svært sjelden / sjelden alvorlig / svært alvorlig 4

Spredning gjennom uforutsigbar menneskelig aktivitet

svært sjelden svært alvorlig 5
Spredning av fri gyro med vann svært sjelden alvorlig / svært alvorlig 6

Naturlig spredning med andre arter enn anadrom laksefisk

svært sjelden alvorig 7

Desinfeksjonsstasjoner

I Drivaregionen finnes det nå følgende godkjente desinfeksjonsstasjoner som fiskerne kan bruke for å desinfisere utstyret sitt før de forlater regionen:

Cirkle K Sunndalsøra Sunndalsvegen 10, 6600 Sunndalsøra Åpningstider: 06.00-00.00 Tlf: 94189451

Trædal Hotell og turistsenter Lort Philips veg 50, 6600 Sunndalsøra Åpningstider: 06.00-22.00 Tlf: 71 69 87 00 E-post post@tredal.com

YX Oppdal Trondheimsvegen 43, 7340 Oppdal Åpningstider: 06.00-22.00 Tlf: 982 94 963

Publisert: 15.08.2016 Sist endra: 23.09.2016