Facebook | Twitter Skriv ut

Referansegruppe

Referansegruppen er satt sammen av berørte grunneierne, organisasjoner, kommuner og ulike myndigheter som har roller i forhold til fiskeforvaltning i Drivaregionen.

Referansegruppa er viktig for utveksling av informasjon, styrking av samarbeid og koordinering av aktivitet. Deltakerene i gruppa deler informasjon med de andre i gruppa, sentrale aktører blir hentet inn for å informere gruppa, deltakerne i gruppa sprer kunnskapen videre til "sine".

Dette gjelder nå i perioden med bekjemping av lakseparasitten, og det vil bli minst like viktig når reetableringen skal starte opp etter at parasitten er fjernet.

Referansegruppa har ingen spesiell myndighet som gruppe, den har ikke behov for noen leder i vanlig forstand, men behov for møteledelse, møteorganisering og sekretærbistand.

Gruppa kan også gi råd til andre aktører. Koordineringsgruppa kan spørre referansegruppa om råd.

 

Referansegruppen i Drivaregionen består av:

 • Batnfjord elveeierlag
 • Åndal og Furset elveeierlag
 • Usma elveeierlag
 • Driva Elveierlag
 • Lilledalselven elvaeierlag
 • Nedre Driva elveeierlag
 • Sunndal jeger- og fiskeforening
 • Erling Snøva
 • Ingunn Hagen Sneva
 • Magne Rune Gikling
 • Else Marie og Helge Vermøy
 • Odal Jeger og Fiskarlag
 • Øvre Driva elveeierlag
 • Loe og Vinstradalen utmarkslag
 • Lønset Grunneierlag
 • Norges grunneigar og sjølaksefiskarlag
 • Gjemnes kommune
 • Oppdal kommune
 • Sunndal kommune

 

Prosjektorganisering gyrobekjempelse

Publisert: 28.04.2015 Sist endra: 10.10.2016