Facebook| Twitter Skriv ut

Utvidet fiske i Driva - 2016

Fiskesesongen i Drivavassdraget blir forlenget til og med 15.09. i 2016.

Fisket gjelder laks, sjøørret er fredet.

Link til Fylkesmannen

Dispensasjon Driva

Publisert 05.09.2016 Sist endra 05.09.2016