Facebook| Twitter Skriv ut

Utfisking av rømt oppdrettslaks nov. 2016

På begynnelsen av november 2016 ble det oppdaget rømt oppdrettslaks i nedre delen av Driva. Fylkesmannen i Møre og Romsdal (v/ Leif Magnus Sættem) har gitt tillatelse til SJFF til å utføre fiske etter rømt oppdrettsfisk i Driva nedstrøms Driva bru. Tillatelsen gjelder ut november 2016. Fylkesmannen må få tilsendt rapport etter at fisket er avsluttet.

Om hvor mye fisk det er snakk om, eller hvor fisken kommer fra, er ukjent.

Publisert 04.11.2016 Sist endra 04.11.2016