Facebook| Twitter Skriv ut

Fangsthuset pr. 24. september

Årets sesong nærmer seg slutten. Antall fisk er mindre enn i fjor.

Pr. 24 september er det flyttet opp 135 saltbehandlende sjøørret.

Etter gjennomgang av genetikken står det ca 90 invidider potensiell stamlakslaks på Vermøy.

Det er ca 20 % innblanding av oppdrettslaks i innkommet laks.

Det er også kommet et fåtall hybrider av laks/sjøørret.

Fisk strøket på gentesten er tatt ut. Det er også tatt ut innkommet fisk med diverse skader mtp dyrevelferd og sjansen for bakterievekst og sykdom.

Det er innkommet ca 20 fisk som står i kummen. Disse vil bli merket og testet snart. Det er enda ikke avgjort hvor lenge sesongen skal fortsette.

Veterinærinstituttet, NINA og NIVA har også igangsatt et forsøk med klor som mulig kjemisk behandling. Overskuddslaks er fordelt til dette forsøket, samt til Driva elveierlag jf. avtale.

Publisert 24.09.2019 Sist endra 24.09.2019