Facebook| Twitter Skriv ut

Referansegruppemøte

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer referansegruppen for smitteregion Driva til møte

Agenda:

  1. Arbeidet med utforming av ny rist på fiskesperra v/Helge Rønning leiar av ekspertgruppa
  2. Gjennomgang av Plan for bevaring og reetablering av lokale fiskebestandar i Drivaregionen v/Espen Holthe i Veterinærinstituttet
  3. Informasjon – korleis gjere det betre? v/Fylkesmannen og Sunndal kommune
  4. Eventuelt

Publisert 13.10.2017 Sist endra 19.10.2017