Facebook| Twitter Skriv ut

Stillingsutlysning: Prosjektmedarbeider

Prosjektmedarbeidere fiskesperre (sesongarbeid juli – oktober 2017) - søknadsfrist 12. april 2017

Her kan du søke stillingen!

Info om prosjektet:

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i Driva for første gang i 1980. Driva og andre infiserte vassdrag i regionen skal behandles mot parasitten. Det bygges nå en fiskesperre i Driva ved Snøvasmelan, ca. 25 km fra elvemunningen, som skal stå ferdig våren 2017. Sjøørreten skal flyttes forbi fiskesperren for å ta vare på de forskjellige stammene. Laks som fanges skal vurderes for bruk i levende genbank. Oppflyttingen av sjøørret skal gjøres frem til friskmelding av regionen. Når lakseparasitten er fjernet skal både lakse- og sjøørretstammene reetableres. Mer informasjon om prosjektet finner du på http://www.drivaregionen.no/

Vi søker prosjektmedarbeidere til håndtering av fisk i forbindelse med oppflytting av sjøørret i fiskesperra ved Snøvasmelan. All sjøørret som flyttes over sperra i forbindelse med bevaring skal saltbehandles og merkes. Det vil bli innført strenge rutiner for hygiene, desinfeksjon og protokollføring. Arbeidsperioden vil være fra juli til oktober og arbeidstiden er timesbasert og fleksibel, avhengig av antall fisk som går opp fisketrappen. Det må påregnes intensive perioder med lange arbeidsdager ved mye fisk. Nødvendig opplæring vil bli gitt, bl.a. fiskevelferdskurs.

Sentrale oppgaver:

  • Håndtering av laks og sjøørret
  • Behandling av fisk i saltvann
  • Merking av fisk
  • Innsamling av vevsprøver for genetisk undersøkelse

Vi søker deg som har:

  • Erfaring fra arbeid med fisk/fiskeoppdrett
  • Interesse for bekjempelse av Gyrodactylus salaris
  • Stor arbeidskapasitet
  • Fleksibilitet

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 12.04.2017

Søknad sendes elektronisk via kommunens rekrutteringssystem.

Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.
Interesserte bes ta kontakt med prosjektleder Michael Puffer for ytterligere informasjon, tlf. 71 69 92 45 michael.puffer@sunndal.kommune.no.

 

Her kan du søke stillingen!

Publisert 21.03.2017 Sist endra 21.03.2017