Facebook| Twitter Skriv ut

Program for møte i referansegruppa 5. april kl. 14:00

Som varsla ved brev 17.02.2017, blir det møte i referansegruppa i kommunestyresalen i Sunndal rådhus tirsdag 05.04.2016.

Vi har sett opp følgende program for møtet:

14.00-14.05

Åpning v/ Ulf Lucasen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

14.05-14.40

Tiltak i kommunene v/Gunnar Olav Furu, Sunndal kommune

 

Presentasjon av Michael Puffer, prosjektleder for kommunene i Drivaregionen

 

Presentasjon av prosjektet «Øvre Sunndal» v/prosjektledelsen

14.40-14.50

Prosjekt «bedring av gyte og oppvekstforhold for sjøørret i Drivaregionen» v/Jon Ivar Eikeland,  Fylkesmannen i Møre og Romsdal

14.50-15.45

Fiskesperre i Driva – oppdatering v/Miljødirektoratet

15.45-16.00

Planer for fangstinnretning ved fiskesperra v/Håvard Loe, Veterinærinstituttet

16.00-16.15

Regulering av fisket når sperra er etablert v/Miljødirektoratet

16.15-16.30

Eventuelt, avslutning

 

Vel møtt!

Publisert 05.04.2016 Sist endra 05.04.2016