Facebook| Twitter Skriv ut

Møtereferat lagt ut

Referansegruppe hadde møte den 19.10.2017 i Sunndal Rådhus. Referatet til møtet er nå lagt ut på prosjektnettsiden.

Referat referansegruppemøte 19.10.2017

Publisert 23.11.2017 Sist endra 23.11.2017