Facebook| Twitter Skriv ut

Møte i referansegruppa 5.4.2016

Her presenterer vi materialet som ble vist på møtet i referansegruppa 5.4.2016. Etter dette møtet vil det være Michael Puffer som tar over sekretariatet for referansegruppa. Han vil også ta over den daglige drifta av www.drivaregionen.no.

Dagsorden:

14.00-14.05

Åpning v/ Ulf Lucasen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

14.05-14.10

Tiltak i kommunene v/ Gunnar Olav Furu, Sunndal kommune

14.10-14.20

Presentasjon av Michael Puffer, prosjektleder for kommunene i   Drivaregionen

14.20-14.40

Presentasjon av prosjektet «Øvre Sunndal» v/ prosjektledelsen

14.40-14.50

Prosjekt «bedring av gyte og oppvekstforhold for sjøørret i   Drivaregionen» v/Jon Ivar Eikeland, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

14.50-15.45

Fiskesperre i Driva – oppdatering v/ Miljødirektoratet

15.45-16.00

Planer for fangstinnretning ved fiskesperra v/ Håvard Loe,   Veterinærinstituttet

16.00-16.15

Regulering av fisket når sperra er etablert v/ Miljødirektoratet

16.15-16.30

Eventuelt, avslutning

Publisert 19.04.2016 Sist endra 19.04.2016