Facebook| Twitter Skriv ut

Møte: Fiskeregler til Driva 2017

Formål: Utarbeide forslag til fiskeregler for hele Driva, både nedenfor og ovenfor fiskesperren.

Forslaget skal bli sendt inn til Miljødirektoratet for godkjenning.

 

Hvor: Musgjerd grendahus

Når: 02.11.2016

 

Tilstede:

 • Nedre Driva eleveierlag
  • Jostein Trædal
  • Erik Smiseth
 • SJFF
  • Svein Haugen
  • Ole Kristian Løvik
 • Driva Elveeierlag
  • Endre Atle Hoås
  • Anders Forseth
 • Lønset Grunneierlag
  • Ivar Bøe Morken
  • Odd Roald Uv
 • Sunndal kommune
  • Michael Puffer (møteleder/sekretær)

 

 

Midlertidig forslag:

Generelt

 • Fisketid:   f.o.m. 1. juni – t.o.m. 15. september
 • Laks:        ingen fangstbegrensninger
 • Sjøørret:   totalfredning + utsettingspåbud

Nedenfor fiskesperren

 • Redskaper:   sluk, spinner, wobbler, flue, mark (minste krokstørrelse 1/0 eller minste krokgap 13 mm)
Ovenfor fiskesperren
 • Redskaper:   sluk, spinner, wobbler, flue, mark 

 

Publisert 03.11.2016 Sist endra 03.11.2016