Facebook| Twitter Skriv ut

Ledig stilling - Drivaregionen

Sunndal kommune har ei ledig stilling som Prosjektleder for bekjemping av Gyrodactylus salaris i Driva-regionen.

Driva-regionen omfatter lakseførende elver i kommunene Gjemnes, Sunndal og Oppdal. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er tiltakshaver for bekjempelse av parasitten, nødvendig bevaring og reetablering av berørte fiskebestander.

Miljødirektoratet tar ansvaret for alt nødvendig arbeid i forbindelse med etablering av sperrene i regionen og finansierer en 100% stilling lokalt fram til 01.01.2018.

Sunndal kommune har arbeidsgiveransvaret. Stillingen er plassert ved plan-, miljø- og næringstjenesten. Tjenesten har 10 ansatte, som dekker et bredt spekter av oppgaver: Arealplanlegging, byggesaksbehandling, næringsarbeid, jordbruk, skogbruk, naturforvaltning og miljøvern.

Arbeidet er i full gang og anleggsvei fram til laksesperre i elva Driva er bygd.  Når laksesperra er ferdig bygd i løpet av 2017, skal innholdet i prosjektstillingen vurderes på nytt. Det er gode muligheter til forlengelse av ansettelsen.  

Arbeidsoppgaver:

  • Sekretær for referansegruppe bestående av elveeierlag, fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og involverte kommuner.
  • informasjonsarbeid
  • Bidra til organisering av fangststatistikk
  • Bidra til organisering av oppsyn
  • Tilsyn med sperre og fangstinnretninger
  • Bevaring og forvaltning av sjøørreten i Driva og øvrige vassdrag

 

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning fra høgskole- og/eller universitet, fortrinnsvis innen vannmiljø, natur, ressursforvaltning, biologiske fag eller lignende
  • Erfaring fra prosjektarbeid er ønskelig
  • Selvstendig og fleksibel med gode evner til samarbeid med elveeiere, publikum, politikere og forvaltning
  • Gode kommunikasjonsferdigheter

 

Generelle betingelser og informasjon:

Vi tilbyr en interessant og utfordrende prosjektstilling. Kommunens arbeidstakere er innmeldt i Kommunal landspensjonskasse KLP.

Kommunens saksbehandling er helelektronisk, basert på sak-/arkivsystemet ePhorte.  

Kontorsted Sunndal rådhus.

Lønn etter avtale.

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til plansjef Gunnar Olav Furu, tlf. 71 69 92 35 l 415 03 875.

Søknadsfrist: 6. desember 2015. 

Søknadskjema finner du på linken under. Eller ved å gå inn på www.sunndal.kommune.no og fanen ledige stillinger.

https://hr.orkidenett.no:444/sunndal_recruitment/opening?1

Publisert 11.11.2015 Sist endra 11.11.2015


Kontakt

Gunnar Olav Furu Plansjef, Sunndal kommune
Tlf. 71 69 92 35
Mob. 415 03 875