Facebook| Twitter Skriv ut

Friskmelder ni elver i Vefsnregionen for Gyrodactylus salaris

Mattilsynet friskmelder ni av ti elver i Vefsn-regionen i Nordland etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Reetableringen av laksestammen er godt i gang, og sommeren 2018 åpnes det for et begrenset fiske. 

Friskmelder Vefsn-region!

Publisert 02.10.2017 Sist endra 02.10.2017