Facebook| Twitter Skriv ut

Fjerner fiskesperren i Figga

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Fjerner-fiskesperren-i-Figga/

I dag ble det markert at fiskesperren i Figgaelva skal rives og fjernes, etter nærmere 30 år.  Laksesperren ble i sin tid bygd som en del av bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro).

Laksestammen i Figga var kjent for sin flotte kvalitet. Man antar at elva ble smittet av gyro etter at det ble satt ut lakseyngel på slutten av -70 tallet. I 1980 ble parasitten påvist, og den spredte seg fort til Steinkjerelva, Byaelva og Ogna.

Kjemisk behandling

Kampen mot gyroen har pågått i mange år, og Steinkjervassdraget har gjennomgått en rekke kjemiske behandlinger. Sist gang vassdraget ble behandlet med rotenon var i 2008/2009. I 2014 ble elva friskmeldt og erklært gyrofri, og fisket kom i gang igjen i 2015.

Leksdalsvatnet

I 1988 bygde man en laksesperre ved Lø i nedre del av Figga. Dette for å unngå kjemisk behandling av Leksdalsvatnet lenger oppe i vassdraget. I nærmere 30 år har sperra fungert etter hensikten. Nå blir den revet, slik at laksen på nytt kan svømme fritt mot Leksdalsvatnet.

 

Historien kort fortalt:

1978 Figga blir smittet av utsatt infisert yngel

1980 Gyro oppdages i Steinkjervassdraget

1985 Klekkeri bygges i vassdraget

1988 Fiskesperren i Figga bygges

1993 Første rotenonbehandling

1997 Gyro gjenoppdages

2001/2002 Nye rotenonbehandlinger

2005 Begrenset rotenonbehandling

2006 Forsøk med aluminiumsulfat

2008/2009 Nye rotenonbehandlinger

2014 Friskmelding

2015 Vassdraget åpner for begrenset fiske

2017 Laksesperra i Figga fjernes

Publisert 28.04.2017 Sist endra 28.04.2017