Facebook| Twitter Skriv ut

Fiskeregler Driva 2017

Miljødirektoratet fastsetter nye fiskeregler for fiske etter laks og sjøørret i Driva for 2017:

  • Ny fisketid for laks i Driva er 1.juni – 15. september fra grense elv-sjø og opp til hengebrua ved Vermøy
  • Det åpnes ikke for å fiske sjøørret
  • Markfiske tillates med sirkelkrok i størrelse 1/O
  • Fra 1.august til 15. september er det ikke tillatt å fiske i perioden fra kl 24:00 til 06:00
  • Det etableres en fredningssone fra Romfo bru og ned til hengebrua ved Vermøy
  • Oppstrøms Romfo bru er det tillatt å fiske etter innlandsfisk fra 1. juni til 31. august
  • Minstemål 15 cm
  • Markfiske skal utøves med sirkelkrok
  • All merket fisk som fanges oppstrøms fiskesperra skal settes tilbake

Publisert 08.05.2017 Sist endra 08.05.2017