Facebook| Twitter Skriv ut

Fiskeregler 2018

Det gjelder de samme fiskereglene i hele Drivaregionen som i fjor.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-10-438

 • Vassdrag: Drivavassdraget (hele vassdraget)
 • Fisketid laks: 01.06–15.09
 • Spesielle bestemmelser: Fredningssone fra Romfo bru og ned til hengebrua ved Vermøy. Markfiske skal utøves med sirkelkrok. Fra 1. august til 15. september er det ikke tillatt å fiske i perioden fra kl. 24:00 til 06:00. Oppstrøms Romfo bru er det tillatt å fiske etter innlandsfisk fra 1. juni til 31. august. Minstemål 15 cm. All merket fisk som fanges oppstrøms fiskesperra skal settes tilbake.
 • Vassdrag: Litldalselva
 • Fisketid laks: 01.06–31.08
 • Fisketid ørret: 01.06–31.08
 • Spesielle bestemmelser: Ingen
 • Vassdrag: Usma
 • Fisketid laks: 01.06–15.09
 • Fisketid ørret: 01.07–31.08
 • Spesielle bestemmelser: Ingen
 • Vassdrag: Batnfjordelva
 • Fisketid laks: 01.06–31.08
 • Fisketid ørret:01.06–31.08
 • Spesielle bestemmelser: Ingen

Publisert 04.06.2018 Sist endra 04.06.2018