Facebook| Twitter Skriv ut

Fangsthuset 24. juni - 1. juli

Endelig kom det fisk!

I sesongens andre uke, kom det to fisk inn i fangsthuset. Disse er merket og tatt skjellprøver av. Selv om svar enda ikke er fastslått, antas det at det er en laks på 95 cm og en sjøørret på 75 cm som er kommet inn i huset.

Det er observert noe småfisk og ett par større fisk på kameraet som står under vann på nedsida av trappa.

Det blir interessant å følge årets sesong i sammenligning med fjorårets varme og tørre sommer.

Publisert 02.07.2019 Sist endra 02.07.2019