Facebook| Twitter Skriv ut

Arbeidet med sperra i Driva går nå inn i en aktiv fase

Hovedentreprisen er nylig lagt ut på anbud, med anbudsfrist 7. desember 2015.  Antatt byggestart av selve sperra er satt til 1. februar 2016, med ferdigstillelse 1. juli 2017.

Det er nylig inngått avtaler med de berørte grunneiere.

Det vil innen kort tid bli igangsatt arbeid med å framskaffe ny vannforsyning til gårdene på Snøva, da eksisterende vannforsyning høyst sannsynlig vil bli berørt av bygging og drift av sperra.

Adkomstveg fram til sperrestedet er allerede fullført. Her er det også etablert en riggplass for byggeaktiviteten.

Videre er det igangsatt arbeid med en heving av høyspentlinja som krysser Driva på sperrestedet.

Oversiktsplan i 3D

Publisert 09.11.2015 Sist endra 09.11.2015