Nyheter

Siste nytt om bevaringsarbeidet

Da har jeg lagt ut den siste oppdateringen om bevaringsarbeidet i Drivaregionen.

Les mer

Oppdatering uke 40

Da har vi oppdatert informasjonen om bevaringssarbeidet i fangsthuset for uke 40.

Les mer

Oppdatering fisk i fangsthuset

Da er infosiden om bevaringsarbeidet oppdatert og vi har lagt ut nye tall og en ny figur.

Les mer

Storskalaforsøk med klor mot Gyrodactylus salaris

I disse dager gjennomfører forskere fra Veterinærinstituttet, NIVA og NINA et storskala feltforsøk i Batnfjordelva hvor små doser med klor testes mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Målet er å få nok kunnskap til å vurdere om denne skånsomme metoden kan benyttes i de gjenstående infiserte vassdragene i Drammensregionen og Drivaregionen

Les mer

Oppdatering fisk i fangsthuset

Da er infosiden om bevaringsarbeidet oppdatert og vi har lagt ut nye tall og en ny figur.

Les mer

Oppdatering fisk i fangsthuset

Vi har hatt mye aktivitet i fangsthuset i løpet av de siste ukene og har fått mye fisk inn i fangsthuset. Dermed kan vi fastslå at anlegget fungerer!

Les mer

Ingen oppdatering de neste tre ukene

De neste tre ukene blir nettsiden ikke oppdatert pga. ferieavvikling.

Les mer

Fisk i fangsthuset 2018

Den fortløpende oppdateringen av hendelsene i fangsthuset gjennom 2018-sesongen er nå startet.

Les mer

Fiskeregler 2018

Det gjelder de samme fiskereglene i hele Drivaregionen som i fjor.

Les mer

Desinfeksjon av fiskeutstyr i 2018

Desinfeksjon av fiskeutstyr er et viktig tiltak for å unngå spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris til andre vassdrag. Derfor er det viktig at alle som fisker i elvene Driva, Litldalselva, Usma og Batnfjordelva tar i bruk desinfeksjonstilbudet som finnes i regionen.

Les mer