Facebook | Twitter Skriv ut

Gyrokampen i Norge

Gyrodactylus salaris har blitt bekjempet i Norge i mange år. Selv om ikke alle bekjempelsesaksjoner har vært vellykket på første omgang, så er tendensen allikevel positivt og viser at det er mulig å bli kvitt denne lakseparasitten!

Fra opprinnelig 50 infiserte elver er per i dag (20.06.2017) bare 7 fortsatt smittet med gyro! Det er absolutt realistisk å vinne gyrokampen!

Status (30.10.2017)

 • Opprinnelig infiserte vassdrag: 50
 • Behandlet og friskmeldt: 32 (Lærdalregion [1], Vefsnregion [9], Lakselvregion [1], Beiarnregion [1], Steinkjerregion [3], Fættenregion [2], Bævraregion [1], Storelvregion [1], Korsbekkregion [1], Aureelvregion [2], Vikjaregion [1], Valldalregion [4], Ranaregion [5])
 • Behandlet og venter på friskmelding (overvåkning): 11 (Fusta i Vefsnaregion [1], Raumaregion [6], Ranaelva [1], Skibotnregion [3])
 • Infisert, tiltak begynt: 4 (Drivaregion)
 • Infisert, ingen tiltak gjort: 3 (Drammensregion)

 

Tiltak for å forbedre behandlingsteknikken

1. Forbedringspunktene for rotenonbehandlinger:

 • Tistrekkelig høy konsentrasjon av virkemidlene
 • Bedre kartlegging og planlegging, inkludert simulert behandling
 • Økt fokus på oppkommer og fiskens habitatbruk
 • Behandlingstidspunkt i forhold til vanntemperatur og vannføring
 • Dobbeltbehandlinger
 • Bedre erfaringsgrunnlag

2. Forbedringspunktene for kombinasjonsmetoden (rotenon + sur aluminium):

 • Lengre behandlingsperiode (14 dager behandling + 14 dager restitusjon + 14 dager behandling)
 • Behandlingen gjennomføres i to påfølgende år
 • Behandling når elvetemperaturen er optimal (som sikrer aktive lakseunger)

Publisert: 15.08.2016 Sist endra: 31.10.2017