Facebook | Twitter Skriv ut

Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr


Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr

§ 44. Restriksjoner på flytting mv.

  • Uten tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt å flytte levende eller døde ville akvatiske dyr til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag

 

§ 45. Tørking og desinfeksjon av fiskeutstyr, båter og andre gjenstander

  • Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag
  • Mattilsynet kan forby slik flytting dersom hensynet til å hindre smittespredning taler for det.

 

Kilde: Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr

Publisert: 18.07.2016 Sist endra: 18.07.2016