Facebook | Twitter Skriv ut

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Anadrome laksefisk: laks, sjøørret og sjørøye

Vassdrag: hovedelv, sideelver og innsjøer så langt opp som anadrome laksefisk forekommer

 

Fylke/Kommune Vassdrag Fisketid

Oppdal

 

 Driva

Laks: 1.6.–31.08.

Ørret: 01.07.–31.08.

Sunndal Driva

Laks: 1.6.–31.08.

Ørret: 01.07.–31.08.

Sunndal Litledalselva

Laks: 1.6.–31.08.     

Ørret: 01.06.–31.08.

Sunndal Usma

Laks: 1.6.–31.08.     

Ørret: 01.06.–31.08.

 Gjemnes  Batnfjordselva  Laks: 1.6.–31.08.     

Ørret: 01.06.–31.08.

I hele Driva

  • Døgnkvote: 1 sjøørret per fisker
  • Sesongkvote: 5 sjøørret per fisker
  • Gjenutsettingsplikt på sjøørret over 70 cm

 

Kilde: Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Publisert: 18.07.2016 Sist endra: 18.07.2016