Facebook | Twitter Skriv ut

Fiskesperrer

  1. I Driva bygges det verdens største fiskesperre ved Snøvasmelan, ca. 20 km fra elvemunningen. Det er en platedam som er 5 m høy med en rist på nedsiden som er 8 m bred.
  2. Det er ikke lenger aktuelt å bygge elektrisk fiskesperre i Litldalselva. Fylkesmannen har vært på befaring og anser det som realistisk å behandle hele strekningen.
  3. Fisketrappen i Usma ved Fallfossen har vært stengt i mange år og fungerer som en fiskesperre. Fylkesmannen har i samarbeid med grunneierne oppgradert "fiskesperren" i Usma med tre telefonstolper som ligger tvers over elven.

All slags dokumentasjon om fiskesperren ved Snøvasmelan finner du på høyre siden.

Mer informasjon om hver enkel elv finner du på startsiden

Publisert: 16.08.2016 Sist endra: 16.01.2018