Facebook | Twitter Skriv ut

Gyrobekjempelse i Driva

Hovedstrategi

1. Fiskesperre ved Snøvasmelan (ca. 25 km oppstrøms fra munningen)

2. Kjemisk behandling – virkemiddel er ikke avklart, men det finnes flere alternativer til CFT-Legumin (rotenonløsning)

1. Fiskesperre

Byggingen av fiskesperren går så langt (mars 2017) etter plan. Selve dammen skal være ferdig til vannfylling 1. mai 2017. Fangsthuset, fisketrappen og alt annet skal være ferdig til 1. juli 2017. Fiskesperren skal altså være i drift f.o.m. 2017.

 

2. Kjemisk behandling

Du kan lese mer om forskjellige behandlingsmetoder i kapittel "Gyrobekjempelse: utvidet informasjon"!

Publisert: 11.10.2018 Sist endra: 11.10.2018