Facebook | Twitter Skriv ut

Fisk i fangsthuset 2018

Her skal vi legge ut informasjon om hvor mange fisk vi har fått inn i fangsthuset ved fiskesperren i Driva og vi gjør med dem.

  • Totalfangst: Antall fisk vi har overført fra kummene/trappa til oppbevaringskarene i fangsthuset
  • Gjenfangst: Antall sjøørret med radio- eller Floymerke fra i fjor (som kom altså tilbake til elva)
  • Observasjon: Antall fisk som ble observert i kummene/trappa i fangsthuset
  • Merket med Floymerke: Antall fisk, både laks og sjøørret, som ble merket og som vi tok skjellprøve av som ble sendt til NINA for genetisk undersøkelse
  • Gentestresultat: Antall fisk vi fikk resultatene fra NINA tilbake
  • Utsetting: Antall sjøørret som ble satt ut ovenfor fiskesperren etter at de ble godkjent
  • Dødfisk: Antall fisk som døde i fangsthuset, enten fordi 1) de hoppet ut av kummene om natten, 2) de døde under behandlingen/håndteringen eller 3) de måtte avlives pga. soppinfeksjoner/store skader (fra fiskeutstyr og oter)

Oppsummering aktivitet i fangsthuset t.o.m. uke 40

 

Oppsummering – hele periode
• Totalfangst: 798 fisk
• Gjenfangst: 16 fisk
• Merket med Floymerke: 432 fisk
• Gentestresultat: 397 fisk (118 laks, 250 sjøørret, 23 laks med oppdrettsgener, 6 hybrider)
• Utsetting: 252 sjøørret
• Dødfisk: 116

 

Oppsummering – uke 43 (22. – 28. oktober)
• Merket med Floymerke: 2 fisker i Jordalsgrenda
• Dødfisk: 1 laks 

Oppsummering – uke 42 (15. – 21. oktober)
• Merket med Floymerke: 8 lakser i Jordalsgrenda
• Utsetting: 16 sjøørreter
• Dødfisk: 7 lakser

Oppsummering – uke 41 (8. – 14. oktober)
• Gentestresultat: 17 fisker (15 sjøørreter, 2 hybrider)
• Dødfisk: 4 lakser

Oppsummering – uke 40 (1. – 7. oktober)
• Totalfangst: 8 sjøørret
• Gjenfangst: 2 sjøørret
• Observasjon: 6 fisk i kummene
• Merket med Floymerke: 6 fisk
• Gentestresultat: -
• Utsetting: -
• Dødfisk: 3 fisk (2 laks, 1 laks med oppdrettsgener)
• Utlevering overskuddslaks: ca. 30 laks

Oppsummering – uke 39 (24. – 30. september)
• Totalfangst: 18 fisk (10 laks, 8 sjøørret)
• Gjenfangst: -
• Observasjon: 2 i kummene
• Merket med Floymerke: 11
• Gentestresultat: 1 sjøørret
• Utsetting: -
• Dødfisk: 9 laks
• Utlevering overskuddslaks: -

Oppsummering – uke 38 (17. – 23. september)
• Totalfangst: -
• Gjenfangst: -
• Observasjon: ca. 17 i kummene
• Merket med Floymerke: -
• Gentestresultat: -
• Utsetting: -
• Dødfisk: 6 fisk (5 laks, 1 laks med oppdrettsgener)
• Utlevering overskuddslaks: 3 fisk
• Henting av laks fra Batnfjordelva: 4 fisk

Oppsummering – uke 37 (10. – 16. september)
• Totalfangst: 5 fisk (3 laks, 2 sjøørret)
• Gjenfangst: -
• Observasjon: ca. 10 i kummene
• Merket med Floymerke: -
• Gentestresultat: 21 fisk (18 sjøørret, 2 laks, 1 hybrid)
• Utsetting: 41 sjøørret
• Dødfisk: 17 fisk (12 laks, 4 laks med oppdrettsgener, 1 ukjent)
• Utlevering overskuddslaks: 21 fisk

Oppsummering – uke 36 (3. – 9.9.)
• Totalfangst: 28 fisk (4 laks, 24 sjøørret)
• Gjenfangst: 2 fisk
• Observasjon: ca. 10 igjen i kummene
• Merket med Floymerke: -
• Gentestresultat: 21 sjøørret
• Utsetting: 59 sjøørret
• Dødfisk: 9 fisk (8 laks, 1 artshybrid)
• Utlevering overskuddslaks: 3 fisk

Oppsummering – uke 35 (27.8. – 2.9.)
• Totalfangst: 61 fisk (41 laks, 20 sjøørret)
• Gjenfangst: 3 fisk
• Observasjon: ca. 10 igjen i kummene
• Merket med Floymerke: 21 fisk
• Gentestresultat: 43 sjøørret
• Utsetting: -
• Dødfisk: 8 fisk (7 laks, 1 sjøørret)
• Utlevering overskuddslaks: 7 fisk

Oppsummering – uke 34 (20.-26.7.)
• Totalfangst: 128 fisk
• Gjenfangst: -
• Observasjon: ca. 65
• Merket med Floymerke: 51 fisk
• Gentestresultat: 45 fisk (44 sjøørret, 1 hybrid)
• Utsetting: 44 sjøørret
• Dødfisk: 3 fisk (2 laks pga. sopp, 1 sjøørret pga. saltbehandlingen/merkingen)
• Utlevering overskuddslaks: 210 fisk

Oppsummering – uke 33 (13.-19.8.)
• Totalfangst: 57 fisk
• Gjenfangst: 2 fisk
• Observasjon: -
• Merket med Floymerke: 19
• Gentestresultat: 74 fisk (48 laks, 17 sjøørret, 9 oppdrettslaks)
• Utsetting: 20
• Dødfisk: -

Oppsummering – uke 32 (6.-12.8.)
• Totalfangst: 169 fisk
• Gjenfangst: 4 fisk (1 radiomerke, 3 Floymerker)
• Observasjon: godt over 150 fisk (kanskje 200 eller 300?)
• Merket med Floymerke: 120 fisk
• Gentestresultat: 30 fisk (21 laks, 4 sjøørret, 4 rømt oppdrettslaks, 1 hybrid)
• Utsetting: -
• Dødfisk: -

Oppsummering – uke 31 (30.7. - 5.8.)
• Totalfangst: 107 fisk
• Observasjon: over 100 fisk
• Merket med Floymerke: 21 fisk
• Gentestresultat: 60 fisk (42 laks, 7 sjøørret, 10 rømt oppdrettslaks, 1 hybrid)
• Utsetting: 12 sjøørret
• Dødfisk: 21 fisk (1 sjøørret hoppet ut fra kummen om natten, 18 laks hoppet ut fra kummene om natten, 2 laks døde pga. soppinfeksjon)

Oppsummering – uke 30 (23.-29.7.)
• Totalfangst: 70 fisk
• Observasjon: ca. 60 fisk
• Merket med Floymerke: 20 fisk
• Gentestresultat: 12 sjøørret
• Utsetting: 54 sjøørret
• Dødfisk: 4 laks (2 laks hoppet ut fra kummene om natten, 2 laks døde pga. soppinfeksjon)

Oppsummering – uke 29 (16.-22.7.)
• Totalfangst: 20 fisk
• Observasjon: -
• Merket med Floymerke: 37 fisk
• Gentestresultat: 61 sjøørret
• Utsetting: -
• Dødfisk: 7 laks (6 laks hoppet ut fra kummene om natten, 1 laks døde pga. soppinfeksjon)

Oppsummering – uke 28 (9.-15.7.)
• Totalfangst: 112 fisk
• Gjenfangst: 2 fisk (1 radiomerke, 1 Floymerke)
• Observasjon: ca. 64 (trolig flere på torsdag)
• Merket med Floymerke: 102 fisk
• Gentestresultat: 2 fisk (0 sjøørret, 2 laks, 0 hybrider, 0 rømt oppdrettslaks)
• Utsetting: -
• Dødfisk: 12 fisk (10 sjøørret tålte ikke saltbehandlingen; 2 laks hoppet ut fra kummene om natten)

Oppsummering – uke 27 (2.-8.7.)
• Totalfangst: 0 fisk
• Observasjon: 47
• Merket med Floymerke: -
• Gentestresultat: 5 fisk (2 sjøørret, 3 laks)
• Utsetting: -
• Dødfisk: 1 laks (hoppet ut fra kummene om natten)

Oppsummering – uke 26 (25.6.-1.7.)
• Totalfangst: 1 fisk (+ 1 på slutten av uke 25 som ikke ble med i forrige ukerapport)
• Gjenfangst: 1 fisk (1 radiomerke)
• Observasjon: 14
• Merket med Floymerke: 1 fisk
• Gentestresultat: 0 fisk (0 sjøørret, 0 laks, 0 hybrider, 0 rømt oppdrettslaks)
• Utsetting: 5 sjøørret
• Dødfisk: 4 fisk (2 sjøørret tålte ikke saltbehandling; 1 laks måtte avlives pga. sopp; fant 1 død laks som hoppet ut fra kummene om natten)

Oppsummering – uke 21-25 (21.5.-24.6.)
• Totalfangst: 13 fisk
• Merket med Floymerke: 13 fisk
• Gentestresultat: 5 fisk (5 sjøørret)
• Utsetting: -
• Dødfisk: -

Publisert: 29.10.2018 Sist endra: 29.10.2018