Facebook | Twitter Skriv ut

Fisk i fangsthuset 2017

Her skal vi legge ut informasjon om

  1. hvor mange fisk vi har fått inn i fangsthuset ved fiskesperren i Driva,
  2. artsfordelingen og
  3. utsettingen av sjøørret ovenfor sperra

 

Begrepsforklaring

  • Antall fisk: ikke artsbestemt, kan altså være både laks, sjøørret eller hybrid
  • Antall sjøørret: gentestet
  • Antall laks: gentestet
  • Antall dødfisk, kan være både laks, sjøørret eller hybrid

Status fangster i fisketrappa - 30.10.2017

Dato

Antall fisk 

Antall sjøørret

Antall laks

Antall hybrid

Antall dødfisk 

Hendelse
25.10.17   13       Utsetting sjøørret
24.10.17   13 5 2   Gentestresultat
17.10.17           Fangstsesongen er avsluttet pga. mengden laks i forhold til sjøørret og tilstanden til fiskene (gytemoden)
17.10.17 13         Fangst i fangsthuset/trappa. Oppbevaring i fangsthuset
16.10.17           Skjellprøver sendt til NINA
16.10.17 6         Bedøving, merking, prøvetaking til gentest
16.10.17 22         Fangst i fangsthuset/trappa. Oppbevaring i fangsthuset
13.10.17 1         Fangst i fangsthuset/trappa. Oppbevaring i fangsthuset
12.10.17 14         Bedøving, merking, prøvetaking til gentest
12.10.17   25       Utsetting sjøørret
11.10.17   25 3     Gentestresultat
09.10.17 15         Fangst i fangsthuset/trappa. Oppbevaring i fangsthuset
05.10.17 27         Skjellprøver sendt til NINA
05.10.17 2         2 fisk fraktet fra Vermøy til fangsthuset til ny gentesting => Vermøy tomt for både fisk og utstyr
05.10.17   5       Utsetting sjøørret
05.10.17 1         Fangst i fangsthuset/trappa. Oppbevaring i fangsthuset
04.10.17   5       Gentestresultat (+ 1 mislykket + 1 prøve kontaminert)
04.10.17 27         Bedøving, merking, prøvetaking til gentest
04.10.17 4         Fangst i fangsthuset/trappa. Oppbevaring i fangsthuset
03.10.17           Fraktet alt av utstyret fra Vermøy til fangsthuset
03.10.17 14         Fangst i fangsthuset/trappa. Oppbevaring i fangsthuset
02.10.17           Satt på vann i 400 mm rør. Satt på vann i alle karene. Renset karene og justert vannmengden
02.10.17 1         Fangst i fangsthuset. Oppbevaring i fangsthuset
01.10.17 1         Fangst i fangsthuset/trappa. Oppbevaring i fangsthuset
30.09.17 6         Fangst i fangsthuset/trappa. Oppbevaring i fangsthuset
29.09.17           Gjerdemontering avsluttet. Satt på vann i fangsthuset. Montering av hoppesikring i fangsthuset => Fangsthuset offisielt tatt i bruk!
29.09.17 7         Bedøving, merking, prøvetaking til gentest
28.09.17   14       Utsetting sjørret
28.09.17   14       Gentestresultat
27.09.17   33       Utsetting sjøørret
26.09.17   2       Gentestresultat
26.09.17   37       Utsetting sjøørret
25.09.17   66       Gentestresultat
22.09.17            Slått av vann i trappa pga. montering av gjerde. Montert netting foran inn- og utløpsrørene i fangsthuset 
21.09.17            Flyttet kalven inn i fangsthuset + satt på vann i fangsthuset og hele trappa
21.09.17         Fangst i trappa, transport til Vermøy 
20.09.17 14         Bedøving, merking, prøvetaking til gentest
20.09.17 4         Fangst i trappa, transport til Vermøy
19.09.17 3         Fangst i trappa, transport til Vermøy
18.09.17   31       Utsetting radiomerket sjøørret
18.09.17 7         Fangst i trappa, transport til Vermøy
15.09.17   6       Bedøving, radiomerking (NINA, Multiconsult)
15.09.17 66         Bedøving, merking, radiomerking, prøvetaking (NINA, Multiconsult)
15.09.17 5         Fangst i trappa, transport til Vermøy
14.09.17 67         Fangst i trappa, transport til Vermøy
14.09.17   30 5 2   Gentestresultat
13.09.17   31       Bedøving, radiomerking (NINA, Multiconsult)
13.09.17 4         Fangst i trappa, transport til Vermøy
11.09.17   8       Utsetting radiomerket sjøørret ved Romfo bru
11.09.17 37         Bedøving, merking, prøvetaking til gentest
08.09.17 4         Fangst i trappa, transport til Vermøy
07.09.17       Saltbehandling før utsetting av radiomerket sjøørret - 1 av 4 døde
07.09.17  31          Fangst i trappa, transport til Vermøy 
07.09.17           Montering forskalingsplater langs hele trappa
06.09.17  13       10  Saltbehandling, bedøving, merking, osv. Fiskene tålte ikke saltbehandlingen som ble avbrutt - 10 av 13 døde
06.09.17         2 Fant to døde fisk ved siden av trappa. 800 mm rør slått av inntil videre
06.09.17   14         Fangst i trappa, transport til Vermøy
04.09.17           Satt på vann i hele trappa (800 mm rør)
01.09.17   9 7     Gentestresultat
30.08.17 3         Fangst i trappa - ikke stor nok, satt ut igjen 
24.08.17  8         Bedøving, radiomerking (NINA, Multiconsult) 
22.08.17 16          Saltbehandling, bedøving, merking, prøvetaking 
22.08.17            Forskalingsplater montert rundt hele kummen under brua. Vanntilførsel slått på igjen (500 mm rør) 
21.08.17         33  33 fisk funnet ved siden av trappa. Vanntilførsel slått av (500 mm rør) 
21.08.17  9         Fangst i trappa, transport til Vermøy 
18.08.17          Fangst i trappa, transport til Vermøy  
17.08.17          2 fisk funnet død på utsiden av trappa. Montering av tre forskalingsplater ved utløpet av 500 mm røret 
10.08.17           Satt på vann i nedre del av trappa (500 mm rør)

Publisert: 16.08.2017 Sist endra: 23.02.2018