Facebook | Twitter Skriv ut

Bevaring og reetablering

Selv om det ikke er bestemt enda hvilken type kjemisk behandling kommer til å bli brukt i Drivaregionen, er det viktig å planlegge bevaringen av de stedegne laks- og sjøørretbestandene i både frosne og levende genbanker.

Sjøørretbestanden i Driva er spesielt fordi man antar at det finnes forskjellige sjøørretpopulasjoner i de øvre strekninger av Driva. Men inntil nå finnes ikke en genetisk test som med 100 % sikkerhet kan identifisere disse populasjonene. Derfor er det ønskelig at sjøørreten i Driva får muligheten til å forholde seg så naturlig som mulig også i behandlingsperioden. Tiltaket her er altså å fange alle sjøørretene som vandrer opp til fiskesperren fra og med 2017, desinfiserer dem, artsbestemme dem (genetisk test) og slippe dem ut igjen ovenfor fiskesperren. Dermed får de muligheten til å svømme så langt opp som de ønsker seg og gyter i de områdene som de velger selv. På den måten bevarer vi de unike sjøørretbestandene ovenfor fiskesperren med minimalt menneskelig inngrep. 

Antall individer samlet inn til sædbanken og til anleggene Haukvik og Herje for vassdrag som er eller har vært infisert med gyro (pr. 01.01.2013):

  • Batnfjordselva
    • Sædbank: 9
    • Levende genbank: 29
  • Driva
    • Sædbank: 27
    • Levende genbank: 67

(Sædbank: Antall villfisk som er infrosset; Levende genbank: Totalt antall familier hentet inn fra vassdrag)

Publisert: 15.08.2016 Sist endra: 08.09.2016