Facebook | Twitter Skriv ut

Gyrobekjempelse i Batnfjordelva

Hovedstrategi

Kjemisk behandling – virkemiddel er ikke avklart, men det finnes flere alternativer til CFT-Legumin (rotenonløsning)

Du kan lese mer om forskjellige behandlingsmetoder i kapittel "Gyrobekjempelse: utvidet informasjon"!

Publisert: 11.10.2018 Sist endra: 11.10.2018