Facebook | Twitter Skriv ut

Avisartikler

Her legges ut lenker (om mulig) til avisartikler og nettsider som omhandler Gyrodactylus salaris og gyrobekjempelsen i Norge.

 

NB! Legg merke til at de fleste artiklene som er presentert her er skrivet enten av journalister eller privatpersoner, dvs. lekmenn som ikke nødvendigvis har kompetanse i fagfelt fiskebiologi. Hensynet med å liste opp disse artiklene er å vise den diskusjonen som har foregått i mange år som kan hjelpe å forklare konfliktene gyrobekjempelsen har utløst i Norge generelt og i Drivaregionen spesielt.

 

Obs! Det tas forbehold om at listen ikke er fullstendig! Ta gjerne kontakt, så oppdaterer vi listen.

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

Publisert: 12.12.2016 Sist endra: 11.01.2018