Facebook | Twitter Skriv ut

Smitteforebyggende tiltak

 

 

Noen forholdsregler for å forhindre smitte:

  • Ikke flytt eller sett ut fisk i naturen uten tillatelse fra fylkesmann.
  • Ikke vask eller sløy fisk på andre steder enn der du fanget den.
  • Ikke flytt utstyr fra et vassdrag til et annet uten å tørke eller desinfisere det.
  • Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.

 

 

 

Og så er spørsmålet hvordan gyro-en sprer seg fra et til et annet vassdrag og hvilken potensiell smittevei har høyest risiko for spredning av gyro. Er det fiskerne som må ta hovedansvaret for spredning av gyro, eller er det kanskje padler som flytter med seg mye vann - eller kanskje noe helt annet? Svaret finner vi i rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet fra 2005:

 

Rangering av sannsynligheten for hendelsesforløp for spredning av gyro (begrepsforklaring: vanlig = hvert 2. år; moderat vanlig = hvert 4. år; sjelden = hvert 10. år; svært sjelden = hvert 100. år eller sjeldnere; alvorlig = lokal spredning til mindre vassdrag; svært alvorlig = spredning til vassdrag i nye regioner eller til store viktige laksevassdrag)

Inndeling av hendelsesforløp Forventet hyppighet av hendelsesforløp Vurdering av konsekvens Risiko rang

Spredning med vandring av fisk i brakkvann

moderat vanlig / vanlig alvorlig 1
Spredning fra infiserte fiskeanlegg sjelden / moderat vanlig svært alvorlig 2
Utsetting av infisert fisk sjelden svært alvorlig 3

Spredning av fri gyro med ustyr som har vært i kontakt med infisert fisk

svært sjelden / sjelden alvorlig / svært alvorlig 4

Spredning gjennom uforutsigbar menneskelig aktivitet

svært sjelden svært alvorlig 5
Spredning av fri gyro med vann svært sjelden alvorlig / svært alvorlig 6

Naturlig spredning med andre arter enn anadrom laksefisk

svært sjelden alvorig 7

Publisert: 15.08.2016 Sist endra: 23.09.2016


Desinfeksjonsstasjoner i Drivaregionen

Kartet viser alle godkjente desinfiseringsstasjoner langs Driva.