Facebook | Twitter Skriv ut

Om oss

Michael Puffer - Prosjektleder for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drivaregionen (2016-2017)

Michael Puffer kommer opprinnelig fra Bayern i Tyskland og har studert biologi hos Technische Universität München. I masteroppgaven studerte han forandringer av livshistorietrekk i hork i Bodensee. Hovedfag var anvendt økologi (limnologi og fiskebiologi), mellomfag var både zoologi og dyreøkologi og –adferd.

Etterpå flyttet han til Sverige og jobbet i et år som felt- og forskningsassistent hos Uppsala Universitet. Han deltok i feltarbeid, gjennomførte atferdsforsøk og analyserte abbor i lab-en.

På slutten av 2009 flyttet han til Norge hvor han begynte som doktorgradsstipendiat hos NTNU i Trondheim. Hans doktorgradsutdanning var knyttet til EnviPEAK-prosjektet hos CEDREN hvor han studerte økologiske konsekvenser av effektkjøring på laksyngel. Han disputerte med stor suksess den 4. april 2014.

Nesten samtidig med doktorgradsutdanningen begynte han å jobbe hos NINA (akvatisk avdeling) som forsker. Han deltok i feltarbeid (hovedsakelig el-fiske, skjulmåling, habitatkartlegging) og gjennomførte både dataanalyser og grunnleggende GIS-oppgaver. I det siste hadde han hovedansvaret for dataanalyse og publisering av et elvemusling-prosjekt.

Mer info finnes på LinkedIn

Publisert: 03.10.2016 Sist endra: 03.02.2017