Facebook | Twitter Skriv ut

Gyrokampen i Norge

Gyrodactylus salaris har blitt bekjempet i Norge i mange år. Selv om ikke alle bekjempelsesaksjoner var vellykket på første omgang, så er tendensen allikevel positivt og viser at det er mulig å bli kvitt denne lakseparasitten!

Status: 23.06.2016
 • Opprinnelig infiserte vassdrag: 50
 • Behandlet og friskmeldt: 23 (Lakselvregion [1], Beiarnregion [1], Steinkjerregion [3], Fættenregion [2], Bævraregion [1], Storelvregion [1], Korsbekkregion [1], Aureelvregion [2], Vikjaregion [1], Valldalregion [4], Ranaregion [5], Kitdalselva [1])
 • Behandlet og venter på friskmelding (overvåkning): 18 (Lærdalregion [1], Vefsnaregion [10], Raumaregion [6], Ranaelva [1])
 • Under behandling: 2 (Skibotnregion)
 • Infisert, tiltak begynt: 4 (Drivaregion)
 • Infisert, ingen tiltak gjort: 3 (Drammensregion)

 

 

Tiltak for å forbedre behandlingsteknikken

1. Forbedringspunktene for rotenonbehandlinger:

 • Tistrekkelig høy konsentrasjon av virkemidlene
 • Bedre kartlegging og planlegging, inkludert simulert behandling
 • Økt fokus på oppkommer og fiskens habitatbruk
 • Behandlingstidspunkt i forhold til vanntemperatur og vannføring
 • Dobbeltbehandlinger
 • Bedre efaringsgrunnlag

2. Forbedringspunktene for kombinasjonsmetoden (rotenon + sur aluminium):

 • Lengre behandlingsperiode (14 dager behandling + 14 dager restitusjon + 14 dager behandling)
 • Behandlingen gjennomføres i to påfølgende år
 • Behandling når elvetemperaturen er optimal (som sikrer aktive lakseunger)

 

Publisert: 15.08.2016 Sist endra: 08.09.2016