Facebook | Twitter Skriv ut

Fiske i fremtiden

Norske lover og forskrifter er her ganske entydig - se utdrag av "Forskrift om kontrollområde for lakseparasitt":

§ 7. Forbud mot fiske og andre aktiviteter

  • Det er forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i bekjempingssonen
  • Mattilsynet kan godkjenne fiske dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg for å forebygge smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr
  • Vannsportaktivitet er likevel tillatt dersom utøverne ved skriftlig egenerklæring og gyldig merking av utstyr, kan dokumentere nødvendig forebygging av smittespredning

Allerede i dag (juli 2016) finnes det i det minste tre desinfeksjonsstasjoner langs Driva og vi håper at det blir flere i fremtiden. Desinfeksjonsstasjonene finner du her på kartet.

Generelt sett er det både Miljødirektoratet og Fylkesmannen som fastleger fiskeregler for hvert elv og innsjø. Men mundighetene ønsker seg deltagelse i prosessen fra fiskerettighetshaverene. Derfor har Sunndal kommune arrangert møte med "interimsstyre for pliktig organisering av vassdraget" for å sette opp et forslag om fiskeregler for både strekningen ovenfor og nedenfor fiskesperren. Forslaget ble etterpå sent inn til både Miljødirektoratet og Fylkesmannen.

Forslaget finnes her på nettsiden!

I tillegg finnes også en tabell som viser hvordan Miljødirektoratet forestiller seg fiskeregimet i behandlingsperioden.

Publisert: 15.08.2016 Sist endra: 27.02.2017


Desinfeksjonsstasjoner i Drivaregionen

Kartet viser alle godkjente desinfiseringsstasjoner langs Driva.