Animasjonsfilm om gyro

Se hvordan laksen påvirkes i denne animasjonen om Gyrodactylus salaris (Kilde: Miljødirektoratet).

Nyheter

Stillingsutlysning: Prosjektmedarbeider

Prosjektmedarbeidere fiskesperre (sesongarbeid juli – oktober 2017) - søknadsfrist 12. april 2017

Her kan du søke stillingen!

Les mer

Kommunestyremøte Oppdal

Tema: Fremdrift i arbeidet med bekjempelse av G. salaris

Les mer

Utfisking av rømt oppdrettslaks nov. 2016

På begynnelsen av november 2016 ble det oppdaget rømt oppdrettslaks i nedre delen av Driva. Fylkesmannen i Møre og Romsdal (v/ Leif Magnus Sættem) har gitt tillatelse til SJFF til å utføre fiske etter rømt oppdrettsfisk i Driva nedstrøms Driva bru. Tillatelsen gjelder ut november 2016. Fylkesmannen må få tilsendt rapport etter at fisket er avsluttet.

Les mer