Livet til villaksen

Villaksens liv er en reise. Den fødes i elva og lever første delen av livet sitt der. Så vandrer den ut i havet og vender først tilbake til elva når den er kjønnsmoden, for å gyte. Laksen er en av få fiskearter som kan leve både i ferskvann og saltvann.

(Kilde: Miljødirektoratet)

Animasjonsfilm om gyro

Se hvordan laksen påvirkes i denne animasjonen om Gyrodactylus salaris

(Kilde: Miljødirektoratet).

Desinfeksjonsstasjoner i Drivaregionen

Kartet viser alle offentlige, godkjente desinfiseringsstasjoner i Drivaregionen.

Fredningssone Driva

Fredningssonen i Driva begynner ved hengebrua ved Vermøy, forbi fiskesperren i Snøva og opp til Romfo bru.

Nyheter

Status fiskesperra 12.03.2018

Ny ukerapport er lagt ut.

Les mer

Status fiskesperra 01.03.2018

Ny ukerapport er lagt ut.

Les mer

Støing av sjøørret takler nedvandringen over fiskesperra i Driva

All radiomerket støing av sjøørret som passerte fiskesperra på vei ut til sjøen våren 2017 overlevde. Tre fjerdedeler av sjøørretene kom senere tilbake til Driva.

Les mer